Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Słoneczna Gmina - Edycja 2014

Gmina Pruszcz Gdański we wrześniu 2014r. zakończyła inwestycję w ramach programu pn.: „Słoneczna Gmina- edycja 2014.”  Zadanie polegało na uzyskaniu energii elektrycznej ze światła słonecznego oraz wiatru w celu oświetlenia miejsc publicznych na terenie gminy za pomocą lamp wykorzystujących panele fotowoltaiczne oraz za pomocą lamp hybrydowych (panele fotowoltaiczne wraz z turbinami wiatrowymi). W ramach zadania zamontowano cztery lampy zasilane hybrydowo.  Zamontowane lampy hybrydowe wyposażono w energooszczędne oprawy LEDowe o mocy 50W każda. (ulotka informacyjna)

Pojawiły się one w miejscach, gdzie zamontowanie oświetlenia było konieczne, a ze względu na brak sieci elektrycznej było to nie możliwe.

Lamy solarne zostały ustawione w:

  • Wiślina ul. Gdańska (Dziewięć Włok) - oświetlenie chodnika i mostu nad kanałem, wzdłuż drogi woj. 226
  • Wiślina ul. Słoneczna (Bystra Wieś) - skrzyżowanie z droga dojazdową kier. Bystra
  • Dziewięć Włok - droga gminna,  skrzyżowanie  ul. Gdańskiej z boczną Gdańską (kierunek Bystra)
  • Rokitnica – droga gminna, oświetlenie skrzyżowania ul. Kanałowej z drogą woj. 226 
Korzyści środowiskowe wynikające z zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Aspekty ekologiczne

Lampa hybrydowa w 100% wykorzystuje energię odnawialną. Tego typu rozwiązania są wyjątkowo przyjazne dla środowiska poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych w tym CO2. Zastosowanie oświetlenia LED, jest mniej energochłonne w porównaniu z tradycyjnymi lampami.

Aspekty ekonomiczne

Korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii w lampach hybrydowych jest wiele, np. niskie koszty eksploatacji i konserwacji, wyeliminowanie opłat za energię elektryczną, niezależność od tradycyjnych źródeł energii, samowystarczalność, brak konieczności przyłączeń do sieci energetycznej.

Aspekty techniczne

Instalacja lamp hybrydowych jest szybka i łatwa, nie wymaga umów z zakładem energetycznym. Każda z lamp jest autonomiczna, gotowa do działania natychmiast po zainstalowaniu. Wykorzystuje się w nich oprawy typu LED, które świecą rozproszonym, łagodnym światłem, o białej barwie. W przypadku gorszych warunków pogodowych (tj. duże zachmurzenie, brak wiatru) lampy nadal mogą pracować przez kilka dni, w zależności od pojemności zainstalowanych akumulatorów.


Sprawozdanie z realizacji kampanii edukacyjnej zadania pt. „Słoneczna Gmina – edycja 2014”

Kampania informacyjno-edukacyjna skierowana był głownie do młodszych mieszkańców gminy. Główny celem był wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, ze szczególny uwzględnieniem grupy dzieci i młodzieży.


Przygotowano ulotki informacyjne, które przybliżają zasadę działania lamp hybrydowych oraz pokazują korzyści ekologiczne, ekonomiczne i techniczne wynikające z zastosowania odnawialnych źródeł energii. Te informacje zostały przekazane do każdej ze szkół podstawowych gimnazjum i przedszkola znajdującego się na terenie gminy.

W Rotmance przy ul. Lipowej na terenie parku rekreacyjnego w dniu 9 sierpnia 2014r. gmina zorganizowała warsztaty ekologiczne, gdzie jednym z tematów były odnawialne źródła energii – lampy hybrydowe.

Informację o warsztatach można znaleźć na stronie gminnej:

http://pruszczgdanski.pl/pl/aktualnosci/lokalne/1548-ekologia-jest-fajna

Film z warsztatów:

https://www.youtube.com/watch?v=f4ugsLpAXyE

Informacja na temat warsztatów ukazała się także w gminnej gazetce ”Gminne strony” w wydaniu wrześniowym.

W Wiślinie na boisku przed szkołą podstawową w dniu 23 września 2014r. gmina zorganizowała lekcję ekologiczną.Łączny koszt inwestycji wyniósł 69 847, 00 zł. Na ten cel Gmina Pruszcz Gdański otrzymała dofinansowanie w wysokości 34 920, 00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w ramach konkursu „Słoneczne Pomorze”.

Drukuj

„Czyste Powietrze Pomorza- edycja 2013 na terenie gminy Pruszcz Gdański.

W dniu 22 sierpnia 2013 r. Gmina Pruszcz Gdański podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji w 2013 roku zadania p.n.: „Czyste Powietrze Pomorza- edycja 2013 na terenie gminy Pruszcz Gdański. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 103 773,41 zł, z czego dotacja WFOŚ w Gdańsku wyniosła 19 028,00 zł.


Do konkursu zakwalifikowano 9 uczestników z terenu Gminy Pruszcz Gdański. W wyniku realizacji inwestycji zdemontowano 3 kotły węglowe o mocy 110 kW a w ich miejsce zamontowano 4 kotły gazowe o łącznej mocy 93 kW. W ramach konkursu 5-ciu uczestników zamontowało instalacje solarne o łącznej powierzchni czynnej kolektorów wynoszącej 29 m2.
W wyniku zrealizowanego zadania osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano następujące redukcje:
• pyły ogólne - 0,990 (Mg/rok)
• SO2 – 0,475 (Mg/rok)
• NOx – 0,030 (Mg/rok)
• CO – 2,222 (Mg/rok)
• CO2 – 67,949 (Mg/rok)
• Emisja równoważna – 4,54 (Mg/rok)


Drukuj

Słoneczna Gmina- edycja 2013

Gmina Pruszcz Gdański w październiku 2013r. zakończyła inwestycję w ramach programu pn.: „Słoneczna Gmina- edycja 2013.”  Zadanie polegało na uzyskaniu energii elektrycznej ze światła słonecznego oraz wiatru w celu oświetlenia miejsc publicznych na terenie gminy za pomocą lamp wykorzystujących panele fotowoltaiczne oraz za pomocą lamp hybrydowych (panele fotowoltaiczne wraz z turbinami wiatrowymi). W ramach zadania zamontowano cztery lampy zasilane hybrydowo.


Pojawiły się one w miejscach, gdzie zamontowanie oświetlenia było konieczne, a ze względu na brak sieci elektrycznej było to nie możliwe:`
Lamy solarne zostały ustawione w:
Wiślina ul. Świerkowa – droga gminna, skrzyżowanie z drogą woj. 226,
Dziewięć Włók – droga gminna, w okolicach węzła drogowego DK S7,
Dziewięć Włók – chodnik przy przejściu dla pieszych drogi woj. 226 na „Szlaku Mennonickim”,
Lędowo ul. Nad Motławą – droga gminna, na „Szlaku Mennonickim".
Zamontowane lampy hybrydowe posiadają łączną moc znamionową 2,8kW.
Głównymi zaletami oświetlenia lampami solarnymi i hybrydowymi jest oszczędność na energii, kosztach instalacji i kosztach robót odtworzeniowych, a także wydajność, żywotność oraz odporność na warunki atmosferyczne, temperaturę i wibracje.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 66 420, 00 zł. Na ten cel Gmina Pruszcz Gdański otrzymała dofinansowanie w wysokości 33 210, 00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w ramach konkursu „Słoneczne Pomorze”.

Drukuj

SŁONECZNA GMINA

Gmina Pruszcz Gdański w grudniu 2012r. zakończyła inwestycję w ramach programu pn.: „Słoneczna Gmina- montaż autonomicznych punktów świetlnych w gminie Pru

szcz Gdański.”  Zadanie polegało na uzyskaniu energii elektrycznej ze światła słonecznego oraz wiatru w celu oświetlenia miejsc

publicznych na terenie gminy za pomocą lamp wykorzystujących panele fotowoltaiczne oraz za pomocą lamp hybrydowych (panele fotowoltaiczne wraz z turbinami wiatrowymi). W ramach zadania zamontowano dwie lampy solarne oraz cztery lampy zasilane hybrydowo.

Czytaj dalej

Drukuj

Ulica Sportowa w Juszkowie została zmodernizowana

Zakończyła się przebudowa ul. Sportowej w Juszkowie. To był drugi, ostatni etap budowy trasy, która połączyła miejscowość z ulicą Plażową w Straszynie. Drogowcy położyli około kilometra nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej oraz odcinek chodnika tuż przy ul. Plażowej w Straszynie. W ramach inwestycji wykonano także kanalizację deszczową i sanitarną. Ponadto przebudowano sieci gazowe i wodociągowe.  W związku z tym że jest to ciąg pieszo-rowerowy na całej trasie wybudowano ograniczniki ruchu w postaci garbów. Kierowcy tylko samochodów osobowych mogą się nią poruszać do 30 km na godzinę. Koszt inwestycji wyniósł 1 980 300 zł.Czytaj dalej

Drukuj

Zakończono remont ulicy Jesionowej w Przejazdowie

Zakończyła się budowa ulicy Jesionowej w Przejazdowie.

Droga pełniła funkcję objazdu podczas budowy węzła Południowej Obwodnicy Gdańska. Została ona wtedy bardzo zniszczona.

W ramach inwestycji wykonano w pobliżu gimnazjum chodnik z kostki betonowej, a nawierzchnia drogi do nowo wybudowanego wiaduktu jest asfaltowa.

Czytaj dalej

Drukuj

Zakończyła się termomodernizacja szkoły w Wojanowie


Zakończyła się termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojanowie. Prace polegały na ociepleniu dachów i elewacji oraz na wymianie stolarki okiennej. Wykonane prace przyczynią się do dużych oszczędności w zimowym utrzymaniu budynku. Jednocześnie trwają prace termo modernizacyjne w szkołach w Łęgowie i Przejazdowie.

Czytaj dalej

Drukuj

Dofinansowanie na stanicę wodną w Wiślince

W poniedziałek 2 lipca w Sali Herbowej w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku wójt Magdalena Kołodziejczak podpisała umowę na dofinansowanie w ramach RPO WP na „Budowę stanicy wodnej w Wiślince”. Koszt inwestycji to 647 600 zł, z czego 85 proc. będzie dofinansowane przez marszałka. Firma, która wygra przetarg będzie musiała wykonać projekt stanicy, uzyskać pozwolenia na budowę i zrealizować inwestycję.

Czytaj dalej

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny